Materiały konferencyjne

 

Podczas konferencji uczestnicy otrzymają szczegółowy program wraz ze streszczeniami nadesłanych referatów. Pełne teksty będą rekomendowane przez Komitet Naukowo-Programowy do publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się w nowym wykazie MNiSW, głównie w Journal of KONBIN. Czasopismo jest indeksowane w ok. 20 międzynarodowych bazach, w tym w bazach SCOPUS i BazTech. Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017: ICV 2017 = 104.47.

Do czasopisma przypisane są następujące dyscypliny: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz wnioskowane: nauki o bezpieczeństwie

Do 28.02.2019 r. należy przysyłać streszczenia w wersji polsko i anglojęzycznej o objętości 1 strony każda wersja, zawierające: tytuł, nazwiska i afiliacje autorów. Pełne teksty referatów (w wersji polskiej i angielskiej) należy przysłać do dnia 15.04.2019 r.

Konferencje Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN, to cykl konferencji poruszających tematykę zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności w złożonych systemach człowiek - obiekt techniczny - środowisko. Konferencja adresowana jest do środowisk uniwersyteckich, pracowników instytutów naukowych, firm produkcyjnych i transportowych.