FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONBIN 2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Bolesława 6, nr KRS 0000164795 w celu udziału w konferencji KONBIN 2019 w Krakowie, w dniach 11 – 14 czerwca 2019 r. Podaję dane osobowe (imię i nazwisko, stopień, instytucję, dane do faktury, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe) dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Opłata konferencyjna obejmuje: zakwaterowanie (3 noclegi w pokoju 2 osobowym), wyżwienie, udział we wszystkich sesjach konferencji, udział w imprezach towarzyszących (zwiedzanie kopalni soli płatne dodatkowo – ok. 80 zł), program konferencji wraz ze streszczeniami referatów, materiały pokonferencyjne. Ze względu na wynajęcie przez organizatorów całego obiektu nie przewiduje się opłat częściowych. Liczba miejsc ograniczona.

Opłaty proszę wnosić na konto:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie

01-194 Warszawa ul. Młynarska 16

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Numer konta: 88 1240 5918 1111 0000 4909 4891

Z dopiskiem: "KONBiN’2019 oraz imię i nazwisko uczestnika"

Potwierdzenie wpłaty przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 20 kwietnia 2019