_

Rynek w Krakowie
Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia w Wieliczce
Rynek w Krakowie
Panorama Krakowa
Wawel

Rynek w Krakowie
Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia w Wieliczce
Rynek w Krakowie
Panorama Krakowa
Wawel

Uwaga: przedłużono termin nadsyłania streszczeń do 20.03.2019

Organizatorzy:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej